თბილისის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთი  უძველესია მსოფლიოში. მისი ისტორია XVII საუკუნის I ნახევრიდან (1636 წ.) იწყება.

თბილისის ბოტანიკური ბაღი 128 ჰექტარ ტერიტორიაზეა გადაჭიმული. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ქართველ ბოტანიკოსებთან ერთად მუშაობდნენ რუსი და გერმანელი სპეციალისტები. მოგვიანებით ბაღის ტერიტორიის გასაფართოვებლად შეიძინეს მიწები და გააშენეს ადგილობრივი და ეგზოტიკური მცენარეები.

თბილისის ბოტნიკური ბაღი

ახლა ისევ თამამად შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ბოტანიკური ბაღის საოცარი გარემოთი, ნახოთ ჩანჩქერი და მასზე გადებული ხიდი, იქვე ბამბუკების ჭალაში გადაიაროთ თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ უძველეს თაღოვან (ოქოაანთ) ხიდზე, დაათვალიეროთ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ჩასმული აზერბაიჯანელ საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი, ახვიდეთ “ანგელოზების ბაღად” წოდებულ ზემო პარტერში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Тбилисский ботанический сад — одна из главных зеленых зон столицы, которая расположена в самом центре исторической части города. Он был основан на месте царских садов в 1845 году.

Ботанический сад насчитывает более 3,5 тысяч видов растений. На площади в 97 гектаров, в том числе это и ущелье Цавкисицкали, представлена местная и всемирная флора.

Тбилисский Ботанический Сад

Коллекция редких растений в Ботаническом саду будет интересна тем, кто любит растения. На территории садов также находится старое мусульманское кладбище, где похоронены многие выдающиеся деятели истории Кавказа. И любой желающий может насладиться спокойным моментом на природе, сидя в тени векового дерева у реки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tbilisi Botanical garden is one of the main green areas of the capital, which is located in the heart of the historical part of the city. It was founded on the site of the Royal gardens in 1845.

The Botanical garden has more than 3,500 species of plants. On an area of 97 hectares, including the Tsavkisitskali gorge, local and world flora is represented.

Tbilisi Botanical Garden

The collection of rare plants at the Botanical Garden will be of interest to those who love plants. There is also an old Muslim cemetery on the territory of the gardens, where many distinguished figures from the history of the Caucasus are buried. And anyone can enjoy a quiet moment in nature while sitting in the shade of a centuries-old tree near the river.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *