აბანოების უბანი — საქართველოს დედაქალაქ თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი.
სახელწოდება უკავშირდება ძველთაგანვე ცნობილ ბუნებრივად ცხელ მინერალურ წყლებზე გაშენებულ აბანოებს.

ლეგენდა თბილისის ცხელი წყლების აღმოჩენას და მათზე ქალაქის გაშენებას V ს. ქართლის მეფეს ვახტანგ გორგასალს მიაწერს.
ამ აბანოებს ძველ თბილისში მარტო სამკურნალო დანიშნულება არა ჰქონია; აქ ხშირად მთელი დღით მოდიოდნენ მოქალაქეები, ბანაობდნენ, ისვენებდნენ და ლხინსაც მართავდნენ.

რუსი მწერალი ალექსანდრე პუშკინი, რომელიც თბილისს 1829 წელს ესტუმრა, წერდა: „ჩემს სიცოცხლეში არ მინახავს არც რუსეთში, არც თურქეთში უფრო დიდებული რამ, ვიდრე თბილისის აბანოებიაო“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The sulfur baths of Tbilisi are one of the most important sights of the capital, which have no analogues anywhere in the world.

An ancient legend tells how king Vakhtang Gorgasali, hunting in these places, discovered warm springs and decided to establish a city, which he named Tbilisi , which means warm in Georgian.

Round-the-clock work of the baths and single entrance price made it possible to enjoy the healing water as much as necessary.
A.S. Pushkin wrote: “I have never met anything more luxurious than the Tiflis baths, either in Russia or in Turkey.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *